Om Signaturskolen

Om Signaturskolen

Om Signaturskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

Én fælles skole med lokale projekter

Vi har gang i spændende projekter på alle afdelinger.

I Kvaglund er vi i samarbejde med KATA fonden i gang med projekt LEAPS – Den mundrette forkortelse for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med øget vægt på Science.

Dette skoleår er et uddannelsesår for personalet og eleverne vil ikke opleve den store forskel. Men i skoleåret 18/19 bliver eleverne i 0., 1., 4. og 7. udelukkende undervist i projektbaserede emner og skemaerne brydes op. I løbet af 3 år kommer dette til at gælde for alle elever på afdelingen. Det er et meget spændende projekt som vi forventer os meget af, og som I nok skal komme til at høre mere om.

I Tjæreborg har vi søgt om, og fået lov til at konvertere to understøttende timer til to-voksentimer på mellemtrinnet, hvilket betyder at eleverne på mellemtrinnet går i skole i 31 timer i stedet for 33 timerne. Den indsats vi laver i to-voksentimerne er en trivselsindsats. Klasselæreren og klassepædagogen planlægger i fællesskab den indsats, der vil gøre størst gavn i netop deres klasse.

Det bliver meget spændende at følge med i, og det er en indsats, som muligvis kan udbredes, hvis vi får gode erfaringer med den.

I Skads arbejder vi med skak i matematiktimerne. Der er rigtig meget matematisk læring i skak og eleverne elsker det. Men via skak rammer vi også en del af de elever, der ikke ellers er så glade for matematik. Forskning på området viser, at skak skaber forbindelser i hjernen, som kan overføres og bruges i rigtig mange sammenhænge.

Vi indgår i et samarbejde med Dansk Skoleskak om at udbrede skak endnu mere på afdelingen og der vil komme nogle events i den forbindelse.

På alle afdelinger har vi resursepersoner der er særligt opmærksomme på tilbud til elever med et bestemt talent eller interesse.

Det resulterer i en masse spændende tilbud som fx, programmering, journalist for en dag, madlavning for viderekomne og diverse foredrag og konkurrencer.

Så Signatur er én skole med lokale interesser.

JETTE SYLVESTERSEN