Kvaglundskolen Signatur

Kvaglundskolen Signatur

Kvaglundskolen Signatur

Kvaglundskolen Signatur er en fuldt udbygget to-sporet skole med ca. 400 elever

Den er opdelt i tre blokke:
Blok 1: 0. - 3. årgang
Blok 2: 4. årgang
Blok 3: 5. - 9. årgang

Kvaglundskolen Signatur har desuden fælles kommunale specialgrupper placeret i blok 2

Faglokalerne er samlet på faggangen. Idrætshallen er delt i to sale.
SFO er placeret sammen med indskolingen. 
Afdelingens kontor ligger på 1. sal på faggangen.

Klasselokalerne er store og fleksible, da afdelingen er bygget som en åbenplanskole. Det betyder, at klasserne er opdelt med flytbare skillevægge, så rummene kan indrettes efter klassens behov.

Afdelingen er et samlingssted for områdets børn og værdier som mangfoldighed, trivsel og faglighed som vigtige grundsten.

Kvaglundskolen Signatur ligger på adressen Askekrattet 8, 6705 Esbjerg.