Skads Skole Signatur

Skads Skole Signatur

Skads Skole Signatur

Skads Skole Signatur består af skole, SFO og klub.

Afdelingen ligger i Andrup, umiddelbart øst for Esbjerg, i naturskønne omgivelser, tæt på Østskoven og Esbjerg lufthavn. Historisk set har der i sognet været drevet skole siden 1787. De ældste af afdelingens nuværende bygninger blev taget i brug i 1960, under navnet Skads sogns kommuneskole. I 1976 blev matriklen udbygget til det nuværende.

Geografisk område dækker afdelingen dels de bymæssige bebyggelser i Skads og Andrup, og dels en større del af oplandet øst for Esbjerg.

Afdelingens SFO har lokaler i tilknytning til indskolingen, mens Klubben har lokaler i hallens øvre etage.

Afdelingen har tradition for et godt og tæt samarbejde med det lokale foreningsliv.

Afdelingen er tosporet hvilket betyder, at der på de fleste årgange er 2 klasser. Der går ca. 325 elever på Signaturskolen afdeling Skads.

Skolen vægter fagligheden højt, og prioriterer det gensidige og forpligtende samarbejde med forældrekredsen om børnenes trivsel og udvikling.

Skads Skole Signatur ligger i Andrup på adressen Andrup Byvej 79, 6705 Esbjerg Ø.