Tjæreborg Skole Signatur

Tjæreborg Skole Signatur

Tjæreborg Skole Signatur

Tjæreborg Skole Signatur består af skole, SFO og klub.

Den ældste del af skolen er opført i 1955. I 1960’erne blev skolen udbygget af flere omgange og i 1976-1980 blev skolen udvidet til den størrelse, den har i dag. Ved den lejlighed blev der bygget faglokaler, idrætshal og 20 klasselokaler.

I 2011 opførtes en multihal med spring-grav og lokaler til fitness og in-doorcycling.

I 2014 er der indrettet nyt IT-lokale samt arbejds- og mødefaciliteter til medarbejderne

Afdelingen er tosporet hvilket betyder, at der på de fleste årgange er 2 klasser. Der går ca. 465 elever på Signaturskolen afdeling Tjæreborg.

Afdelingen ligger i et velfungerende lokalsamfund med et aktivt forenings- og kulturliv. Tjæreborg er et attraktivt bosætningssted tæt på mark, skov og hav.

Afdelingen er renoveret løbende og har gode fysiske rammer med bl.a. gode faglokaler og idrætsfaciliteter. Der er også gode udfoldelsesmuligheder i frikvartererne.

Tjæreborg Skole Signatur ligger på adressen Tjæreborg Stationsvej 39, 6731 Tjæreborg