Værdigrundlag

Værdigrundlag/Vision

Værdigrundlag/Vision

Vi ønsker en skole hvor alle børn og voksne trives. Enhver skal kunne se sin egen udvikling og have lyst til at lære og tage ansvar for eget og andres liv.

Vi arbejder på at blive det ved at:

  • Den professionelle har ansvaret for relationen

  • Vi analyserer altid individsager ind i en kontekst

  • Vi forholder os altid til elevens perspektiv når de er i udfordringer

  • Vi anvender data

  • Vi synliggør elevernes progression fagligt og socialt

  • Vi samarbejder om at skabe bæredygtige fællesskaber

  • Vi har professionelle samtaler om praksis

  • Vi undersøger, reflekterer over og justerer praksis løbende ift. at give den bedste læring og udvikling