Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Signaturskolen har 3 Klubber, beliggende på Askelunden i Kvaglund, på afdeling Skads og ved Tjæreborg afdelingen.

Klubberne bidrager til at skabe gode rammer for de større børns opvækstvilkår og trivsel.

Herunder arbejder klubberne sammen med SSP-konsulenter om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Klubberne arbejder ud fra devisen – ”inddragelse fremfor opdragelse”.